LÖPANDE BOKFÖRING

De flesta av våra kunder sköter själva betalningar och lämnar sedan bokföringsmaterialet i datumordning till oss. Vi registrerar underlagen och ser till att skattedeklarationen ifylles med rätt belopp. Avstämningar av bokföringskonton ingår också i våra åtaganden och tillsammans med Er analyserar vi delårsrapporter och föreslår lämpliga förändringar.
 

ÅRSREDOVISNING
För alla våra bolag färdigställer vi bokslut och för aktiebolagen ligger dessa bokslut till grund för årsredovisning. Vi ser till att bolagets revisor får de underlag, som är nödvändiga för årsrevisionen. Utskrift av årsredovisning sker i våra program och vi bevakar att handlingar sändes in till Bolagsverket i rätt tid.
 
DEKLARATIONER
Vi har lång erfarenhet av arbete med deklarationer för både företagare och privatpersoner. När vi handhar årsredovisningar faller det sig naturligt att vi även slutför med deklarationsarbete.

 

 

 

 

 

 


Made by Caromedia Interactive 2002. www.caromedia.se I info@caromedia.se
Design: Caroline Wennerholm. Copyright Caromedia Interactive, 2002, All rights reserved.